Nye pasienter må ha skriftlig henvisning fra fastlege.

Henvisninger prioriteres inn etter alvorlighetsgrad.

Generelt har vi lang ventetid.

Blir sykdommen verre i ventetiden, ta kontakt med fastlege/henvisende lege.

Ved akutte plager, ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Til orientering finnes det private aktører hvor du kan ta kontakt uten henvisning (Aleris, Bryggen Hudlegesenter og Volvat) med kort ventetid.